'χόντων

ἐχόντων , ἔχω
check
pres part act masc/neut gen pl
ἐχόντων , ἔχω
check
pres imperat act 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαψυχόντων — διαψῡχόντων , διαψύχω cool pres part act masc/neut gen pl διαψῡχόντων , διαψύχω cool pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταψυχόντων — καταψῡχόντων , καταψύχω cool pres part act masc/neut gen pl καταψῡχόντων , καταψύχω cool pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγκαταψυχόντων — συγκαταψῡχόντων , σύν καταψύχω cool pres part act masc/neut gen pl συγκαταψῡχόντων , σύν καταψύχω cool pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τρυχόντων — τρῡχόντων , τρύχω wear out pres part act masc/neut gen pl τρῡχόντων , τρύχω wear out pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψυχόντων — ψῡχόντων , ψύχω Phdr.. pres part act masc/neut gen pl ψῡχόντων , ψύχω Phdr.. pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναψυχόντων — ἀναψῡχόντων , ἀναψύχω cool pres part act masc/neut gen pl ἀναψῡχόντων , ἀναψύχω cool pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποψυχόντων — ἀποψῡχόντων , ἀποψύχω leave off breathing pres part act masc/neut gen pl ἀποψῡχόντων , ἀποψύχω leave off breathing pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμψυχόντων — ἐμψῡχόντων , ἐν ψύχω Phdr.. pres part act masc/neut gen pl ἐμψῡχόντων , ἐν ψύχω Phdr.. pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐναποψυχόντων — ἐναποψῡχόντων , ἐναποψύχω ease oneself in pres part act masc/neut gen pl ἐναποψῡχόντων , ἐναποψύχω ease oneself in pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.